Autor

AKCENT

  • Artykuły: 6

Notka biograficzna

Wydawany początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci.

Akcent analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRLowską cenzurę.

Akcent ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia.

Akcent prezentował pierwsze polskie przekłady „Spotkania w Telgte” G. Grassa, „Pomalowanego ptaka” J. Kosińskiego, „Cementowego ogrodu” I. McEwana, „Szatańskich wersetów” S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.

Co pewien czas Akcent publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: „Dziecko i świat”, „Samobójcy i inni”, „Gra – temat i metoda”, „Chłopi – twórcy kultury”, „Powstanie warszawskie”, „Węgrzy i o Węgrach”, „Erotyka w literaturze”, „Komizm, humor i groteska w kulturze Europy”, „Polscy Amerykanie”, „Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof”, „Czytanie Ukrainy”.

Akcent gości na swych łamach m.in. Tadeusza Chabrowskiego, Karla Dedeciusa, Michała Głowińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Istvana Kovacsa, Jacka Łukasiewicza, Leszka Mądzika, Danutę Mostwin, Wiesława Myśliwskiego, Wacława Oszajcę, Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego, Sergiusza Sternę-Wachowiaka, Jerzego Święcha, Bolesława Taborskiego, abp Józefa Życińskiego, Jacka Dehnela, Annę Frajlich, Pawła Huelle.

Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Ukazuje się cztery razy w roku. Cena rocznej prenumeraty wynosi 38 zł (koszty wysyłki pokrywa wydawca). Zamówienia przyjmujemy pod adresem redakcji www.akcentpismo.pl

Janusz Malinowski 39 groszy
Hrabal, węgorz i złoty tygrys
Kultura

Hrabal, węgorz i złoty tygrys

Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest podobny do Karola Wojtyły, czyli papieża Jana Pawła II, choć już fryzurę ma zupełnie odmienną.

Przeczytasz w 8+ minut
11.09.2017
E. Leszczyńska-Pieniak 37 groszy
W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą
Kultura

W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą

Trudno deklarować, że jest się szczęśliwym. Ale gdyby mi przyszło żyć jeszcze raz, zgodziłbym się na taki sam model istnienia.

Przeczytasz w 4 minuty
20.03.2017
Łukasz Janicki 47 groszy
Bez stwierdzeń niepodważalnych. Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem
Kultura

Bez stwierdzeń niepodważalnych. Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem

Z profesorem Jerzym Bralczykiem o języku, językoznawstwie i polityce rozmawia Łukasz Janicki.

Przeczytasz w 8+ minut
18.02.2017
E. Leszczyńska-Pieniak 37 groszy
Czary Franciszka Maśluszczaka
Kultura

Czary Franciszka Maśluszczaka

Hanna Krall odwiedziła malarza w pracowni na Woli. Chciała usłyszeć o farbach i rozpuszczalnikach, żeby właściwie opisać bohaterkę "Sublokatorki".

Przeczytasz w 8+ minut
04.02.2017
E. Frelik, J. Kutnik 37 groszy
W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne świata. Nowy Jork
Kultura

W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne świata. Nowy Jork

Historia o tym jak Nowy Jork stał się kulturalną stolicą świata i o jego największych muzeach.

Przeczytasz w 8+ minut
06.01.2017
E. Frelik, J. Kutnik 37 groszy
W poszukiwaniu centrum - stolice kulturalne nowożytnego świata
Kultura

W poszukiwaniu centrum - stolice kulturalne nowożytnego świata

Jak Rzym, a po nim Paryż, stawały się światowymi stolicami kultury i jak powstały nowoczesne muzea.

Przeczytasz w 8+ minut
09.12.2016